Veterinář ošetřovatelka koní terapie psů koní

MVDr. Kamila Retta, EEBW®, homeopatický veterinární lékař

Jsem veterinární lékařkou a již během studií na VFU Brno jsem se začala specializovat na péči o pohybový aparát koní a psů a na možnosti celostní léčby. V roce 2012 jsem absolvovala rekvalifikační masérský kurz a udělala si další specializace k této profesi, které začleňuji do péče o zvířata. Téhož roku jsem získala dvě osvědčení k inseminaci koní, skotu, ovcí a koz. V únoru 2013 jsem odjela do Anglie studovat sportovní masáže koní v programu Equienergy - the United Kingdom and Brazil division of Equinology, Equinology Equine Body Worker® certification programme. V září 2013 mi byl udělen certifikát s mezinárodní platností opravňující k užívání titulu a vykonávání dané profese kdekoliv po světě.


Dále jsem se vzdělávala aplikací Dornovy metody pro zvířata. V září jsem se zúčastnila kurzu již jako asistent a v říjnu 2013 jsem se stala doporučovaným terapeutem Dornovy metody – zvířata, tuto činnost jsem dobrovolně ukončila v létě 2015.


V červnu 2013 jsem úspěšně završila zkouškou 2leté studium klinické homeopatie pro lékaře. Toto studium je pod záštitou Homeopatické lékařské asociace, jenž je referenční školou Mezinárodního centra vzdělávání klinické homeopatie CEDH se sídlem v Paříži. Certifikace je opět mezinárodního uznání. Znalosti homeopatie jsem dále rozšířila o využití Bachových esencí.

Také jsem navštívila kurz cvičení pro psy na rehabilitačních míčích, které může být jak součástí výcviku a kratochvíle pro psa, posilováním stabilizačních svalů páteře, tak i nedílnou součástí rehabilitace po úrazech či operacích.

Na začátku léta 2013 jsem opět vyrazila do Anglie, kde jsem absolvovala kurz pasování sedel a dynamického kování. Obsahem bylo i prohloubení znalostí ve statickém a dynamickém posuzování koní. Dále vyšetření a zhodnocení reflexů, které je nedílnou součástí masérské práce. Dalším tématem byla dynamika kopyta a jeho vlivem na pohyb koně a postavení končetin vůči tělu.

V srpnu 2013 jsem zakoupila jako první v ČR přístrojovou magnetoterapii pro zvířata Biomag Lumina Vet.

Na podzim 2013 jsem se začala vzdělávat v technice The Equine Touch, kterážto působí na celkovou harmonizaci koně a uvolňuje fascie. O půl roku později jsem se zúčastnila pokračovacího kurzu. Poslední stupeň tohoto vzdělání jsem absolvovala na podzim 2015.

V září 2014 jsem úspěšně dokončila studium veterinární fakulty VFU Brno a začla pracovat v soukromé praxi jako veterinární lékař.


Na jaře roku 2015 jsem nastupila na Internacional Academy of Veterinary Chiropractic v Německu, kde jsem na podzim úspěšně složila mezinárodní zkoušku specilizace na veterinární chiropraxi koní a psů. Zároveň jsem v létě 2015 absolvovala manuální lymfodrenáž psů.

V roce 2016 jsem započala čtyřleté studium tradiční čínské medicíny se specializací na akupunkturu na 1. Škole tradiční čínské medicíny v Praze. V roce 2017-2018 jsem zároveň studovala obor léčebných masáží tuina, toto studium jsem úspěšně zakončila zkouškou. Akupunkturu jsem dostudovala v roce 2020, zpracovala diplomovou práci na téma Dušnost koní z pohledu TČM a odchodila praxe vedené neurologem se specializací na akupunkturu a péči o pohybový aparát lidí. Vzhledem k pandemii jsem bohužel nemohla zatím dokončit závěrečné zkoušky.
Během studií TČM jsem dále získala certifikace v břišní a ušní akupunktuře, absolvovala kurz baňkování a moxování a také pulzové diagnostiky.

Na začátku roku 2020 jsem nastoupila jako veterinární lékařka na kliniku malých zvířat ve Žlebech, kde se věnuji běžné praxi malých zvířat a péči o jejich pohybový aparát. Od jara 2020 jsem se také mohla navrátit na tři roky částečně do praxe mléčného skotu, kde jsem se věnovala hlavně reprodukci.

Aktuálně pracuji se svým manželem ve vlastní praxi zaměřené na chiropraxi koní a psů, koňskou zubařinu a péči o kopyta koní. Dále na klinice PetPet ve Žlebech jako veterinář malých zvířat.

Adam Hlinovský, koňský zubní technik

Ač jsem původně vystudoval SOŠ Ochrany osob a majetku, začal jsem se postupně zaměřovat zcela jiným směrem jak vlivem mé manželky, tak množstvím zvířat, která chováme doma.

Na začátku byl kurz Dornovy metody – zvířata v roce 2013, po kterém jsem převážně asistoval mé ženě při její práci.

Leč už během této doby jsem se začal připravovat na měsíční pobyt v USA s cílem naučit se koňské zubařině. Na jaře roku 2014 jsem se stal úspěšným absolventem Midwest Equine Dental Academy s mezinárodní certifikací. Od té doby započala má praxe jako koňského zubního technika, od léta 2015 se této práci věnuji naplno ve společnosti KARETTA BOHEMIA s.r.o. po boku mé manželky.



Kontaktní formulář

321 creative people

© 2015 Karetta Bohemia s.r.o. | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE PEOPLE. | SEO 321 | Veterinář ošetřovatelka koní terapie psů koní